Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Sinh hoạt học thuật chuyên đề 1 - NCS Nguyễn Hữu Duy ViễnSHHT:


Nhằm chuẩn bị cho nghiên cứu sinh hoàn thành tốt các chuyên đề, để nâng cao chất lượng luận án Tiến sĩ, Viện Môi trường và Tài nguyên tổ chức buổi sinh hoạt học thuật, đóng góp ý kiến cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Duy Viễn với chuyên đề 1:  “Tổng quan tình hình nghiên cứu về đánh giá tài nguyên du lịch phục vụ phát triển du lịch bền vững” thuộc đề tài Đánh giá tài nguyên du lịch phục vụ phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Quảng Bình .

Ngành                                       : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành                                 : 9850101

Nghiên cứu sinh thực hiện    : Nguyễn Hữu Duy Viễn

Thời gian                                  : 10h00,  thứ Ba, ngày 14 tháng 7 năm 2020

Địa điểm                                   : Phòng Hội thảo, Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                    Số 142, Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM

Viện Môi trường và Tài nguyên trân trọng kính mời quý Thầy/Cô tham dự buổi sinh hoạt học thuật trên và mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của quý Thầy/Cô.

Thông tin khác