Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Thảo bảo vệ thành công LATS cấp ViệnKết quả của nghiên cứu của Luận án được đánh giá cao tại Hội đồng do tính thực tiễn và tính khoa học cao của chủ đề nghiên cứu, Luận án có trình độ so sánh tương đương với các Luận án tiến sĩ được đào tạo ở các nước phát triển, và phản ánh xu hướng về uy tín và chất lượng đào tạo Sau Đại học ngày càng tăng tại Viện MT&TN – ĐHQG-HCM


Dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Lê Thanh Hải, chiều thứ Tư, ngày 27/12/2023, NCS Nguyễn Thị Thu Thảo đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện tại Hội đồng chấm Luận án Viện Môi trường và Tài nguyên (MT&TN), Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, Mã ngành: 9.85.01.01. Đây là lần đầu tiên tại Viện MT&TN có một NCS bảo vệ LATS cấp Viện là tác giả chính của 03 công bố quốc tế với thứ hạng cao (Q1,  thuộc danh mục Web of Science, với tổng chỉ số IF hơn 20, trong đó có 01 công bố Q1 có chỉ số IF = 11.07, và 02 công bố Q1 có chỉ số IF = 4.5). Ngoài ra, NCS còn có 03 công bố trên các tạp chí trong nước thuộc các tạp chí trong danh mục của HĐGSNN.

 

GS.TS. Phan Đình Tuấn (Trường ĐH TN&MT TP.HCM), chủ tịch Hội đồng đã điều khiển phiên họp. Ba người phản biện của luận án tiến sĩ bao gồm: PGS.TS. Trương Thanh Cảnh (Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM); PGS.TS. Nguyễn Tri Quang Hưng (Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM) và PGS. TS. Lê Thị Kim Oanh (Trường ĐH Văn Lang). Hội đồng có sự tham gia của hai ủy viên là PGS.TS.Phùng Chí Sỹ (Trung tâm Công nghệ Môi trường ENTEC) và PGS.TS. Châu Nguyễn Xuân Quang cùng thư ký hội đồng là TS. Hồ Minh Dũng (Viện MT&TN – ĐHQG-HCM). Buổi bảo vệ đã diễn ra long trọng với sự tham gia của GVHD, cán bộ khoa học, NCS, HVCH trong và ngoài Viện.

 

Hình 1. GS.TS. Phan Đình Tuấn (chủ tịch Hội đồng) điều khiển phiên họp

 

Sinh kế của người dân tại vùng phèn ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) phần lớn phụ thuộc vào hoạt động nông nghiệp nhưng bị giới hạn bởi sự bất lợi của đất bị chua phèn. Để có thể phát triển sinh kế vùng phèn cần đánh giá đầy đủ hiệu quả sử dụng tất cả các nguồn tài nguyên sẵn có. Việc tận dụng tài nguyên nói chung và chất thải nói riêng, chẳng hạn như thu hồi hoặc tái tạo chất thải tạo ra các giá trị gia tăng là yêu cầu và xu hướng tất yếu của phát triển bền vững, và cũng là giải pháp thông minh để cải tạo đất và nước nhiễm phèn. Do đó, đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái tích hợp nhằm phát triển bền vững sinh kế gắn với hệ sinh thái đặc thù trên nền đất phèn ở đồng bằng sông Cửu Long” đã được NCS Nguyễn Thị Thu Thảo chọn nghiên cứu cho LATS, nghiên cứu đã tập trung xây dựng mô hình tích hợp giữa sinh kế truyền thống tại vùng phèn ĐBSCL với các giải pháp tận dụng tất cả tài nguyên từ sinh kế bao gồm cả chất thải từ sinh kế và hệ sinh thái. Các sản phẩm được tạo ra từ mô hình sẽ giúp tăng cường thu nhập và cải thiện chất lượng vùng phèn hướng đến bền vững sinh kế nông hộ.

 

Hình 2. NCS. Nguyễn Thị Thu Thảo trình bày tóm tắt nội dung LATS trước Hội đồng

 

Luận án đã xác định các yếu tố cần thiết cho việc sử dụng tài nguyên từ vùng đất phèn ngập nước, giảm phát thải bằng cách chọn mô hình sinh thái tích hợp cho việc phát triển sinh kế nông nghiệp dựa vào các loại hình sinh kế truyền thống, bổ sung yếu tố mới để nâng cao hiệu quả kinh tế và môi trường.

 

Những đóng góp mới của luận án: Nghiên cứu góp phần phát triển phương pháp luận xây dựng mô hình sinh kế nông nghiệp theo định hướng sinh thái tích hợp, không phát thải. Trên cơ sở phân tích, đánh giá hiệu quả của các sinh kế truyền thống, đề xuất các yếu tố bổ sung, mô hình sinh kế mới được đề xuất; Nghiên cứu đã đề xuất một khung hỗ trợ ra quyết định xây dựng mô hình sinh kế mới tích hợp giữa sinh kế truyền thống với các giải pháp khai thác tài nguyên hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững sinh kế tại vùng phèn ĐBSCL

 

 

 

Hình 3. Các thành viên hội đồng đọc nhận xét đánh giá luận án

 

Hội đồng chấm luận án cấp Viện đã đánh giá cao kết quả của luận án, NCS đã có 06 công bố liên quan đến luận án trong đó có 03 công bố quốc tế gồm 01 bài trên tạp chí Journal of Cleaner Production (Q1, IF=11.07), và 02 bài trên tạp chí Energy, Sustainability and Society (Q1, IF=4.5) và 03 công bố trong nước tại Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG-HCM (Khoa học Trái đất và Môi trường), và Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật (đều thuộc danh mục theo qui định của HĐGSNN). Luận án hội đủ các điều kiện cần thiết đối với luận án tiến sĩ (với 7 phiếu tán thành trong đó có 3 phiếu đánh giá xuất xắc), Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Viện thống nhất và kiến nghị cơ sở đào tạo công nhận trình độ và cấp bằng Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Thảo.

 

Hình 4. GS.TS. Lê Thanh Hải (GVHD) nhận xét đánh giá quá trình học tập của NCS

 

Hình 5. Thành viên Hội đồng chụp hình chúc mừng NCS Nguyễn Thị Thu Thảo bảo vệ thành công LATS cấp Viện

Thông tin khác