Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

NCS Trương Công Phú bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp ViệnDưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Chế Đình Lý và PGS.TS. Bùi Xuân An, sáng ngày 27/10/2022 NCS. Trương Công Phú đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện tại Hội đồng chấm luận án Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh


Hàng năm các tỉnh, huyện đều xây dựng kế hoạch và định hướng quy hoạch sử dụng đất đai giai đoạn 10 năm (theo Luật sửa đổi số 35/2018/QH14), trong đó có quy hoạch cả đất nông nghiệp. Để có thêm cơ sở quy hoạch phù hợp cho đất nông nghiệp, đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững trong quá trình sản xuất nông nghiệp, gắn kết với nội dung của công tác quy hoạch và kế hoạch các cấp hành chính thì cần thiết đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp. Việc nghiên cứu xây dựng bộ chỉ thị phục vụ đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp là cần thiết nhằm phục vụ cho việc xếp hạng, so sánh đánh giá việc sử dụng đất nông nghiệp bền vững giữa các đơn vị đất đai với nhau và giữa các loại hình sử dụng đất cấp tỉnh, làm cơ sở định hướng sử dụng hợp lý tiết kiệm và bền vững. Xuất phát từ tầm quan trọng đó nên đề tài: “Xây dựng bộ chỉ thị đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp: trường hợp nghiên cứu Tỉnh Tây Ninh” được NCS Trương Công Phú lựa chọn cho việc nghiên cứu trong luận án tiến sĩ của mình.

 

Sáng thứ Năm, ngày 27 tháng 10 năm 2022, tại Viện MT&TN, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ đã họp để chấm luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Trương Công Phú, chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, Mã số: 62.85.01.01 với đề tài: Xây dựng bộ chỉ thị đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp: Trường hợp nghiên cứu tỉnh Tây Ninh”. 

 

GS.TS. Lê Thanh Hải (Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên), chủ tịch Hội đồng đã điều khiển phiên họp. Ba Ủy viên phản biện của luận án tiến sĩ là PGS.TS. Phạm Thanh Vũ (Trường ĐH Cần Thơ), PGS.TS. Trương Thanh Cảnh (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG-HCM) và TS. Lê Phát Quới (Trung tâm Khoa học Môi trường và Sinh thái). Hội đồng có sự tham gia của hai ủy viên là PGS.TS. Lê Văn Khoa (Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM) và TS. Lê Hữu Quang (Viện Môi trường và Tài nguyên) cùng thư ký hội đồng là TS. Hồ Minh Dũng (Viện Môi trường và Tài nguyên).

 

Buổi bảo vệ đã diễn ra long trọng tại Phòng Hội thảo - Viện Môi trường và Tài nguyên với sự có mặt của đông đảo NCS, cán bộ khoa học trong và ngoài Viện.

Hình 1. Các thành viên Hội đồng và đại biểu tham dự tại buổi bảo vệ LATS của NCS Trương Công Phú

 

Hình 2. NCS Trương Công Phú trình bày tóm tắt nội dung LATS trước Hội đồng

 

 

 

Hình 3. Các thành viên hội đồng đọc nhận xét đánh giá luận án

 

Kết quả của luận án đã bổ sung được vào trong phương pháp/qui trình lập qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tích hợp được các công cụ để hỗ trợ ra quyết định và công cụ hỗ trợ góp phần xây dựng các phương án trong sử dụng đất nông nghiệp bền vững, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển kinh tế xã hội.

 

Những đóng góp mới của luận án: (i) Luận án đã xây dựng bộ chỉ thị đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp dựa trên các nguyên tắc và quan điểm sử dụng đất nông nghiệp bền vững cho đơn vị cấp huyện, kết hợp với các phương pháp khoa học để sàng lọc;  (ii) Áp dụng bộ chỉ thị đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Tây Ninh bằng mô hình nhận biết thuộc tính (ARM) theo cách tiếp cận định lượng và toàn diện bao gồm ba lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường; (iii) Gắn kết được kết quả đánh giá bằng ARM thông qua bộ chỉ thị với các đơn vị đất đai (LMU), từ đó đã định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững về mặt không gian trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 

Toàn thể hội đồng chấm luận án đã đánh giá luận án hội đủ các điều kiện cần thiết đối với luận án tiến sĩ và tác giả luận án xứng đáng được cấp bằng Tiến sĩ kỹ thuật.

 

Hình 4. GS.TS. Lê Thanh Hải - đại diện CSĐT phát biểu chúc mừng NCS Trương Công Phú đã bảo vệ thành công LATS và cám ơn Hội đồng

 

Hình 5. Thành viên Hội đồng chụp hình chúc mừng NCS Trương Công Phú bảo vệ thành công LATS cấp Viện

 

Quí độc giả có thể tham khảo báo cáo Tóm  tắt  LATS bằng tiếng Việt.

Thông tin khác