Trang chủ Đào tạo Luận văn Thạc sĩ

Lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ ngày 23/5/2023Lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ ngày 23/5/2023:


Phòng Đào tạo SĐH thông báo lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ vào thứ Ba (ngày 23/5/2023) cho các học viên K2020 (ngành KTMT) theo danh sách như sau:

Địa điểm: Phòng họp - Viện Môi trường và Tài nguyên (142 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP.HCM)

STT

Họ và tên

Thời gian dự kiến

Phòng

1

 Nguyễn Anh Kiệt

7h00 - 8h00

Phòng họp

2

 Dương Văn Hòa

8h00 - 9h00

Phòng họp

3

 Bùi Thiện Tín

9h00 - 10h00

Phòng họp

4

 Trần Vũ Thanh Mai

 10h00 - 11h00  Phòng họp 
5  Trần Hữu Tế Nhị 11h00 - 12h00 Phòng họp
6  Lê Ngọc Tâm 12h00 - 13h00 Phòng họp

Thông tin khác