Trang chủ Đào tạo Luận văn Thạc sĩ

Lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ ngày 20/8/2023Lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ ngày 20/8/2023:


Phòng Đào tạo SĐH thông báo lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ vào Chủ Nhật  (ngày 20/8/2023) cho các học viên K2020 (ngành QLTN&MT) theo danh sách như sau:

Địa điểm: Viện Môi trường và Tài nguyên (142 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP.HCM)

STT

Họ và tên HV

Thời gian dự kiến

Phòng

1

 Trần Anh Đức

7h30 - 8h30

Phòng họp

2

 Tô Ngọc Cường

8h30 - 9h30

Phòng họp

3

 Trần Sỹ Nam

9h30 - 10h30

Phòng họp

4

 Đỗ Ngọc Linh

10h30 - 11h30 Phòng họp
5  Huỳnh Thị Ngọc Tươi 11h30 - 12h30 Phòng họp
6  Trương Công An 13h30 - 14h30 Phòng họp
7  Hoàng Thị Hằng 14h30 - 15h30 Phòng họp
8  Phạm Trương Hoài Thắm 15h30 - 16h30 Phòng họp
9  Thái Lý Huy Nhựt 16h30 - 17h30 Phòng họp

 

STT

Họ và tên HV

Thời gian dự kiến

Phòng

1

 Trần Đình Sang

7h30 - 8h30

Phòng học 4

2

 Nguyễn Thanh Điền

8h30 - 9h30

Phòng học 4

3

 Từ Nguyễn Hoàng Thành

9h30 - 10h30

Phòng học 4

4

 Trần Thị Kim Vân

 10h30 - 11h30  Phòng học 4
5  Nguyễn Văn Vương  11h30 - 12h30 Phòng học 4
6  Trần Thế Bảo  13h30 - 14h30 Phòng học 4
7  Lương Hùng Phi  14h30 - 15h30 Phòng học 4
8  Hoàng Long  15h30 - 16h30 Phòng học 4
9  Hoàng Thị Thúy Nga  16h30 - 17h30 Phòng học 4

Thông tin khác