Trang chủ Đào tạo Luận văn Thạc sĩ

Lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ ngày 19/4/2022Lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ ngày 19/4/2022:


Phòng Đào tạo SĐH thông báo lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ vào thứ Ba (ngày 19/4/2022) cho các học viên K2018 và K2019 theo danh sách như sau:

Địa điểm: Phòng họp - Viện Môi trường và Tài nguyên (142 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP.HCM)

STT

Họ và tên

Thời gian dự kiến

Phòng

1

 Trần Thị Đức

8h00 - 9h00

Phòng họp

2

 Nguyễn Hồng Dân

9h00 - 10h00

Phòng họp

3

 Dương Vinh Quang

10h00 - 11h00

Phòng họp

4

 Trần Thanh Tùng

 11h00 - 12h00  Phòng họp 
5

 Huỳnh Thị Mỹ Duyên

 13h00 - 14h00  Phòng họp
6

 Trần Thị Diễm Hà

 14h00 - 15h00 Phòng họp
7

 Trần Thị Tuyết Loan

 15h00 - 16h00 Phòng họp
8

 Nguyễn Anh Khoa

 16h00 - 17h00 Phòng họp

Thông tin khác