Trang chủ Đào tạo Luận văn Thạc sĩ

Lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ ngày 16/9/2023Lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ ngày 16/9/2023:


Phòng Đào tạo SĐH thông báo lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ vào Thứ Bảy (ngày 16/9/2023) cho các học viên K2020 (ngành QLTN&MT) theo danh sách như sau:

Địa điểm: Viện Môi trường và Tài nguyên (142 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP.HCM)

STT

Họ và tên HV

Thời gian dự kiến

Phòng

1

 Tăng Thị Diễm Mi

7h30

Phòng họp

2

 Nguyễn Thị Như Hiểu

8h30

Phòng họp

3

 Đinh Thị Huyền

9h30

Phòng họp

4

 Nguyễn Thành Tâm

10h30 Phòng họp
5  Nguyễn Dương Thùy Trang 11h30 Phòng họp
6  Nguyễn Quốc Tuấn 13h00 Phòng họp
7  Nguyễn Thị Ngọc Anh 14h00 Phòng họp
8  Trần Hiệp Phát 15h00 Phòng họp
9  Trần Bửu Đức Quốc 16h00 Phòng họp
10  Phạm Minh Châu 17h00 Phòng họp

 

STT

Họ và tên HV

Thời gian dự kiến

Phòng

1

 Nguyễn Thị Hồng Tâm

7h30

Phòng học 4

2

 Trần Ngọc Mẫn

8h30

Phòng học 4

3

 Tạ Thị Bích

9h30

Phòng học 4

4

 Nguyễn Thị Phương Thùy

 10h30  Phòng học 4
5  Huỳnh Nguyễn Thọ  11h30 Phòng học 4
6  Hồ Bảo Duy  13h00 Phòng học 4
7  Nguyễn Hữu Toàn  14h00 Phòng học 4
8  Nguyễn Thị Hằng  15h00 Phòng học 4
9  Nguyễn Minh Kiến  16h00 Phòng học 4
10  Nguyễn Thị Minh Hoàng  17h00 Phòng học 4
11  Lê Biên Thùy  18h00 Phòng học 4

Thông tin khác