Trang chủ Đào tạo Luận văn Thạc sĩ

Lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ ngày 11/01/2023Lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ ngày 11/01/2023


Phòng Đào tạo SĐH thông báo lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ vào thứ Tư (ngày 11/01/2023) cho các học viên K2019 và K2020 theo danh sách như sau:

Địa điểm: Phòng họp - Viện Môi trường và Tài nguyên (142 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP.HCM)

STT

Họ và tên

Thời gian dự kiến

Phòng

1

 Nguyễn Ngọc Cường

13h00 - 14h00

Phòng họp

2

 Lê Thành Định

14h00 - 15h00

Phòng họp

3

 Phan Thị Tuyết Nhi

15h00 - 16h00

Phòng họp

4

 Tất Hồng Minh Vy

 16h00 - 17h00  Phòng họp 

Thông tin khác