Trang chủ Đào tạo Luận văn Thạc sĩ

Lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ ngày 07/9/2022Lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ ngày 07/9/2022


Phòng Đào tạo SĐH thông báo lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ vào thứ Tư (ngày 07/9/2022) cho các học viên K2018 và K2019 theo danh sách như sau:

Địa điểm: Phòng họp - Viện Môi trường và Tài nguyên (142 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP.HCM)

STT

Họ và tên

Thời gian dự kiến

Phòng

1

 Phạm Châu Lan Anh

8h00 - 9h00

Phòng họp

2

 Đinh Xuân Ngọc Thành

9h00 - 10h00

Phòng họp

3

 Nguyễn Trung Thành

10h00 - 11h00

Phòng họp

4

 Phạm Thị Hiếu Thảo

 11h00 - 12h00  Phòng họp 
5

 Bùi Thị Yến Ngọc

 13h30 - 14h30  Phòng họp
6

 Phan Thị Khánh Ngân

 14h30 - 15h30 Phòng họp
7

 Võ Thị Phương Dung

15h30 - 16h30 Phòng họp

 

Địa điểm: Phòng học 4 - Viện Môi trường và Tài nguyên (142 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP.HCM)

STT

Họ và tên

Thời gian dự kiến

Phòng

1

 Trần Thị Phương Linh

8h00 - 9h00

Phòng học 4

2

 Nguyễn Ngọc Tường Bách

9h00 - 10h00

Phòng học 4

3

  Đặng Thái Hiếu

10h00 - 11h00

Phòng học 4

4

 Lê Văn Toàn

 11h00 - 12h00  Phòng học 4
5

 Nguyễn Quốc Bảo

 13h30 - 14h30  Phòng học 4
6

 Nguyễn Ngọc Huỳnh Anh

 14h30 - 15h30 Phòng học 4
7

 Thạch Thanh Bình

15h30 - 16h30 Phòng học 4

Thông tin khác