Trang chủ Đào tạo Luận văn Thạc sĩ

Lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ ngày 07/01/2022Lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ ngày 07/01/2022:


Phòng Đào tạo SĐH thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ vào thứ Sáu (ngày 07/01/2022)

Hình thức: Trực tuyến qua ứng dụng ZOOM

STT Họ và Tên Thời gian dự kiến
1  Phan Thị Thúy An  08h30 - 09h30, thứ Sáu (07/01/2022)
2  Phan Thị Thùy Mỹ Loan 09h30 - 10h30, thứ Sáu (07/01/2022)
3  Nguyễn Thị Mỹ Loan 10h30 - 11h30, thứ Sáu (07/01/2022)
4  Lê Nhựt Trường 13h30 - 14h30. thứ Sáu (07/01/2022)
5  Huỳnh Thị Cẩm Giang  14h30 - 15h30. thứ Sáu (07/01/2022)
6  Trần Bảo Vủ  15h30 - 16h30. thứ Sáu (07/01/2022)

Thông tin khác