Trang chủ Đào tạo Luận văn Thạc sĩ

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngày 31/5/2024Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngày 31/5/2024


Phòng Đào tạo SĐH thông báo lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ vào thứ Sáu  (ngày 31/5/2024) cho các học viên K2021 - ngành QLTN&MT theo danh sách như sau:

Địa điểm: Viện Môi trường và Tài nguyên (142 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP.HCM)

 

STT

Họ và tên HV

Thời gian dự kiến

Phòng

1

 Đặng Khả Nhi

8h30 - 9h30

Phòng họp

2

 Trần Kim Ngân

9h30 - 10h30

Phòng họp

3

Nguyễn Văn Sang

10h30 - 11h30

Phòng họp

4

 Nguyễn Hoàng Long

13h30 - 14h30 Phòng họp
5

 Kiều Ngọc Hân

14h30 - 15h30 Phòng họp
6  Võ Văn Sang 15h30 - 16h30 Phòng họp

Thông tin khác