Trang chủ Đào tạo Luận văn Thạc sĩ

Lịch bảo vệ luận văn Thạc Sĩ ngày 25/09/2018Lịch bảo vệ luận văn Thạc Sĩ ngày 25/09/2018


Lịch bảo vệ luận văn Thạc Sĩ ngày 25/09/2018

STT

Họ và tên

  Thời gian   dự kiến

Phòng

1

 Trần Thị Diễm Loan

13h00 - 14h00

Phòng họp

2

 Nguyễn Phương Bảo Trinh

14h00 - 15h00

Phòng họp

3

 Nguyễn Trương Hoàng Huân

15h00 - 16h00

Phòng họp

4

 Lê Tân Cương

16h00 - 17h00

Phòng họp

 

 

STT

Họ và tên

  Thời gian   dự kiến

Phòng

1

 Lê Minh Trực

13h00 - 14h00

Phòng học 4

2

 Trần Cẩm Tú

14h00 - 15h00

Phòng học 4

3

 Lê Nguyên Bảo Trân

15h00 - 16h00

Phòng học 4

4

 Phạm Thị Nguyệt Thanh

16h00 - 17h00 Phòng học 4

Thông tin khác