Trang chủ Đào tạo Luận văn Thạc sĩ

Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngày 16-11-2017Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngày 16/11/2017


Phòng Đào tạo SĐH thông báo lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ vào thứ Năm (ngày 16/11/2017) cho các học viên K2013 - K2015 theo danh sách như sau:

STT

Họ và tên

  Thời gian   dự kiến

Phòng

1

 Trần Thị Thu Thủy

7h30 - 8h30

Phòng họp

2

 Vũ Xuân Linh

8h30 - 9h30

Phòng họp

3

 Huỳnh Nguyễn Cao Phương

9h30 - 10h30

Phòng họp

4

 Nguyễn Ngọc Huy

10h30 - 11h30

Phòng họp

5

 Nguyễn Minh Châu

11h30 - 12h30 Phòng họp
 6

 Võ Thị Hải Yến

13h00 - 14h00 Phòng họp
 7

 Bùi Thị Kim Ngân

14h00 - 15h00 Phòng họp
8

 Tôn Nữ Phương Anh

15h00 - 16h00 Phòng họp
9

 Trần Thị Hiệu

16h00 - 17h00 Phòng họp
10

 Lương Thị Huỳnh Nhã

17h00 - 18h00 Phòng họp

 

 

STT

Họ và tên

  Thời gian   dự kiến

Phòng

1

 Phạm Văn Phước

7h30 - 8h30

Phòng học 4

2

 Đặng Nguyễn Đông Phương

8h30 - 9h30

Phòng học 4

3

 Đào Minh Pháp

9h30 - 10h30

Phòng học 4

4

 Nguyễn Thị Hoài Trang

10h30 - 11h30

Phòng học 4

5

 Vũ Thị Thúy

11h30 - 12h30 Phòng học 4
 6

 Mai Thị Mỹ Nhân

13h00 - 14h00 Phòng học 4
 7

 Nguyễn Minh Nhật

14h00 - 15h00 Phòng học 4
8

 Cù Ngọc Khuyến

15h00 - 16h00 Phòng học 4
9

 Trần Nguyễn Liên Phương

16h00 - 17h00 Phòng học 4
10

 Ngô Ngọc Hoàng Gia

17h00 - 18h00 Phòng học 4

 

 

 

 

Thông tin khác