Trang chủ Đào tạo Luận văn Thạc sĩ

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngày 12/4/2024Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngày 12/4/2024


Phòng Đào tạo SĐH thông báo lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ vào thứ Sáu  (ngày 12/4/2024) cho các học viên K2020, K2021 (ngành KTMT và QLTN&MT) theo danh sách như sau:

Địa điểm: Viện Môi trường và Tài nguyên (142 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP.HCM)

STT

Họ và tên HV

Thời gian dự kiến

Phòng

1

 Huỳnh Thị Ngọc Tươi

8h00 - 9h00

Phòng họp

2

 Trần Hồng Ngọc

9h00 - 10h00

Phòng họp

3

 Khổng Doãn An Khang

10h00 - 11h00

Phòng họp

4

 Nguyễn Thị Thanh

11h00 - 12h00 Phòng họp
5

 Nguyễn Đình Lê Đại

13h30 - 14h30 Phòng họp
6

 Cao Lê Đình Chiến

14h30 - 15h30 Phòng họp
7

 Nguyễn Mai Trâm

15h30 - 16h30 Phòng họp

 

STT

Họ và tên HV

Thời gian dự kiến

Phòng

1

 Nguyễn Việt Thắng

8h00 - 9h00

Phòng học 4

2

 Nguyễn Thị Loan

9h00 - 10h00

Phòng học 4

3

 Phạm Sĩ Nguyên

10h00 - 11h00

Phòng học 4

4

 Nguyễn Thị Hương

 13h30 - 14h30  Phòng học 4
5

 Trần Thị Kim Ngân

14h30 - 15h30 Phòng học 4
6

 Nguyễn Thanh Hòa

15h30 - 16h30 Phòng học 4

Thông tin khác