Trang chủ Đào tạo Luận văn Thạc sĩ

Lịch bảo vệ luận văn Thạc Sĩ ngày 12/12/2018Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ:


Phòng Đào tạo SĐH thông báo lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ vào thứ Tư (ngày 12/12/2018) cho các học viên K2015 và K2016 theo danh sách như sau:

STT

Họ và tên

  Thời gian   dự kiến

Phòng

1

 Võ Thị Thanh Trúc

7h30 - 8h30

Phòng họp

2

 Phạm Út Em

8h30 - 9h30

Phòng họp

3

 Võ Thị Ngọc Đẹp

9h30 - 10h30

Phòng họp

4

 Trịnh Thị Hải Yến

10h30 - 11h30

Phòng họp

5

 Trần Cẩm Tú

11h30 - 12h30 Phòng họp

 

 

STT

Họ và tên

  Thời gian   dự kiến

Phòng

1

 Nguyễn Thị Thanh Thuận

7h30 - 8h30

Phòng học 4

2

 Lê Thành Phát

8h30 - 9h30

Phòng học 4

3

 Ngô Bảo Quyền

9h30 - 10h30

Phòng học 4

4

 Lê Trần Khánh Sơn

10h30 - 11h30 Phòng học 4

5

 Lưu Đức Tân 11h30 - 12h30 Phòng học 4

Thông tin khác