Trang chủ Đào tạo Luận văn Thạc sĩ

Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngày 07/5/2021Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ:


Phòng Đào tạo SĐH thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ vào thứ Sáu, ngày 07/5/2021

Địa điểm: Viện Môi trường và Tài nguyên, 142 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM

 

Hội đồng 1:

STT Họ và Tên Thời gian dự kiến

Phòng

1  Mai Xuân Khang  8h00 - 9h00

 Phòng họp

2  Nguyễn Thị Khánh Vy  9h00 - 10h00

 Phòng họp

3  Phạm Thị Hồng Yến  10h00 - 11h00

 Phòng họp

 

Hội đồng 2:

STT Họ và Tên Thời gian dự kiến

Phòng

1  Trương Khánh Huyền  8h00 - 9h00

Phòng học 4

2  Đỗ Xuân Huy  9h00 - 10h00

Phòng học 4

3  Nguyễn Thị Diễm Thúy  10h00 - 11h00

Phòng học 4

Thông tin khác