Trang chủ Đào tạo Luận văn Thạc sĩ

Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngày 05/8/2020Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ:


Phòng Đào tạo thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ vào thứ Tư, ngày 05/8/2020

Địa điểm: Viện Môi trường và Tài nguyên, 142 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM

 

Hội đồng 1:

STT Họ và Tên Thời gian dự kiến

Phòng

1  Đỗ Đức Thịnh             8h00 - 9h00

 Phòng họp

2  Bùi Thanh Hoàng  9h00 - 10h00

 Phòng họp

3  Huỳnh Bá Hùng  10h00 - 11h00

 Phòng họp

4  Huỳnh Bảo Trọng  11h00 - 12h00

 Phòng họp

 

Hội đồng 2:

STT Họ và Tên Thời gian dự kiến

Phòng

1  Nguyễn Khôn Huyền  8h00 - 9h00

Phòng học 4

2  Nguyễn Thành Nam  9h00 - 10h00

Phòng học 4

3  Nguyễn Hồng Anh Thư  10h00 - 11h00

Phòng học 4

4  Đoàn Ngọc Tài  11h00 - 12h00

Phòng học 4

Thông tin khác