Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Vũ Thùy LinhLịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Vũ Thùy Linh:


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thùy Linh, với tên đề tài:

Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp thích ứng cho nông nghiệp TP.Hồ Chí Minh

 

Chuyên ngành                    :  Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã số chuyên ngành        :  62.85.01.01

Người hướng dẫn              :  GS.TS. Nguyễn Kim Lợi

                                                TS. Hồ Minh Dũng

Thời gian                             :  08 giờ 30, Thứ Năm, ngày 02 tháng 12 năm 2021.

Hình thức                            :  Trực tuyến, qua ứng dụng ZOOM

 

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các quý vị có quan tâm đến tham dự.

 

Trân trọng.

 

Thông tin khác