Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Lịch bảo vệ LATS cấp Viện của NCS Vương Thị Mai ThiLịch bảo vệ LATS cấp Viện của NCS Vương Thị Mai Thi:


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vương Thị Mai Thi với đề tài: Xây dựng Bộ chỉ thị và chỉ số đánh giá mức độ phát thải các bon cho khu công nghiệp – Áp dụng thử nghiệm tại khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh".

 

Chuyên ngành                       : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã số                                     : 62.85.01.01

Người hướng dẫn                  : PGS.TS. Đinh Xuân Thắng                                   

Thời gian                                : 8 giờ 30, Thứ Hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm                                :  Phòng Hội thảo - Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                  142 Tô Hiến Thành, P. 14, Quận 10, TP.HCM

 

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các quý vị có quan tâm đến tham dự.

Thông tin khác