Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Lịch bảo vệ LATS cấp Viện của NCS Trương Công PhúLịch bảo vệ LATS cấp Viện của NCS Trương Công Phú


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trương Công Phú với đề tài:Xây dựng bộ chỉ thị đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp: Trường hợp nghiên cứu tỉnh Tây Ninh".

Chuyên ngành                     :  Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã số                                   :  62.85.01.01

Người hướng dẫn               :  PGS.TS. Chế Đình Lý

                                                PGS.TS. Bùi Xuân An

Thời gian                             :  8 giờ 30, Thứ Năm, ngày 27 tháng 10 năm 2022.

Địa điểm                              :  Phòng Hội thảo - Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                142 Tô Hiến Thành, P. 14, Quận 10, TP.HCM

 

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các quý vị có quan tâm đến tham dự.

Thông tin khác