Trang chủ Đào tạo Luận văn Thạc sĩ

Lịch bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ K2019 (KTMT)Lịch bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ:

 


Lịch bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ khóa K2019 (KTMT)

 

Thời gian: 13h30, thứ Tư, ngày 25/8/2021

Hình thức: trực tuyến qua ứng dụng ZOOM

Danh sách các học viên cao học bảo vệ đề cương được sắp xếp theo thứ tự:

 

 1. Dương Vinh Quang

 7. Trần Thị Đức

 2. Trần Thanh Tùng

 8. Nguyễn Hồng Dân

 3. Nguyễn Hoàng Thùy Tiên

 9. Bùi Văn Thà

 4. Phạm Hoàng Thương

 10. Võ Duy Tú

 5. Nguyễn Sa Di

 11. Phạm Hữu Nhật Anh

 6. Lê Đức Anh

 

Thông tin khác