Trang chủ Đào tạo Luận văn Thạc sĩ

Lịch bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ K2017 đợt 1Lịch bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ K2017  đợt 1


Lịch bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ khóa K2017 - đợt 1

 

TT

Hội đồng

Địa điểm

Thời gian

1

Hội đồng 1

Phòng Hội thảo

Từ 8h00 thứ Ba, ngày 24/12/2019

2

Hội đồng 2

Phòng họp 4

Từ 8h00 thứ Ba, ngày 24/12/2019

 

Danh sách các học viên cao học bảo vệ đề cương được sắp xếp trong các hội đồng như sau:

 

Hội đồng 1

Hội đồng 2

 1. Đoàn Ngọc Tài

 1. Trịnh Minh Hùng

 2. Đinh Kim Chi

 2. Ngô Thế Anh

 3. Nguyễn Hồng Anh Thư

 3. Huỳnh Bá Hùng

 4. Nguyễn Khôn Huyền

 4. Phạm Văn Ngọc

 5. Nguyễn Thị Thu Hiền

 5. Huỳnh Hà Thanh Sang

 6. Nguyễn Thành Nam

 6. :Lê Hiền Minh Tâm

 7. Trần Trung Kiên

 7. Nguyễn Hữu Nam

 8. Đỗ Xuân Huy

 8. Trần Diệu Trang

 9. Nguyễn Lý Ngọc Thảo

 9. Nghiệp Thị Hồng

10. Nguyễn Vũ Phonjg

 10. Trương Hoàng Phúc

11. Bùi Thanh Hoàng

 11. Hồ Trúc Hạnh Vy

 12. Nguyễn Thị Hồng Thảo 

 12. Đỗ Đức Thịnh


Địa điểm: Viện Môi trường và Tài nguyên (142 Tô Hiên Thành, Q.10, TP.HCM).

Thông tin khác