Trang chủ Đào tạo Luận văn Thạc sĩ

Lịch bảo vệ đề cương luận văn Thạc Sĩ K2016 đợt 3Lịch bảo vệ đề cương luận văn Thạc Sĩ K2016 đợt 3


Phòng Đào tạo SĐH thông báo Lịch bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ của các học viên cao học khóa K2016 (K2015-K2016) như sau:

TT

Hội đồng

Địa điểm

Thời gian

1

Hội đồng 1

Phòng họp

Từ 8h00 thứ Ba, ngày 25/9/2018

2

Hội đồng 2

Phòng học 4

Từ 8h00 thứ Ba, ngày 25/9/2018

Danh sách các học viên cao học bảo vệ đề cương được sắp xếp trong các hội đồng như sau:

Hội đồng 1

Hội đồng 2

 1. Lê Trọng Quan

 1. Trần Đình Hòa

 2. Lữ Hữu Nghiệm

 2. Phạm Văn Hùng

 3. Trần Hải Nam

 3. Trương Thị Thùy Dương

 4. Huỳnh Nguyễn Vĩnh Lộc

 4. Huỳnh Thị Thanh Trúc

 5. Ngô Thị Thu Thảo

 5. Mai Bảo Nhân

 6. Đỗ Hồng Vân

 6. Cao Quang Hiển

 7. Nguyễn Phan  Ngọc Tú

 7. Phan Thanh Trọng


Địa điểm: Viện Môi trường và Tài nguyên (142 Tô Hiến Thành, Q. 10, TP.HCM).

Thông tin khác