Trang chủ Đào tạo Luận văn Thạc sĩ

Lịch bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ K2016 đợt 2Lịch bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ K2016  đợt 2


Phòng Đào tạo SĐH thông báo Lịch bảo vệ đề cương luận văn Thạc sỹ của các học viên cao học khóa K2016 (K2015-K2016) như sau:

TT

Hội đồng

Địa điểm

Thời gian

1

Hội đồng 1

Phòng họp 1

Từ 9h00 thứ Hai, ngày 16/4/2018

2

Hội đồng 2

Phòng họp 2

Từ 9h00 thứ Hai, ngày 16/4/2018

Danh sách các học viên cao học bảo vệ đề cương được sắp xếp trong các hội đồng như sau:

Hội đồng 1

Hội đồng 2

 1. Nguyễn Trần Bảo Nguyên

 1. Nguyễn Thị Thanh Châu

 2. Nguyễn Thị Thanh Thuận

 2. Trịnh Thị Hải Yến

 3. Ngô Bảo Quyền

 3. Trần Thị Tuyết Mai

 4. Võ Thị Ngọc Đẹp

 4. Nguyễn Thị Phương Hồng

 5. Trần Thị Thu Trang

 5. Phan Thùy Linh

 6. Lê Minh Trực

 6. Võ Thị Thanh Trúc

 7. Lê Trần Khánh Sơn

 7. Nguyễn Đắc Vỹ Doanh

 8. Lưu Đức Tân

 8. Phạm Út Em

 9. Nguyễn Thị Ngọc Bích

 


Địa điểm: Viện Môi trường và Tài nguyên (cơ sở mới Dĩ An, Bình Dương).

Thông tin khác