Trang chủ Đào tạo Tuyển sinh

Kết quả tuyển sinh SĐH đợt 2-2020/Quyết định trúng tuyển CH & NCS TSSĐH đợt 2-2020Kết quả tuyển sinh SĐH đợt 2-2020/Quyết định trúng tuyển CH & NCS TSSĐH đợt 2-2020


Kết quả TSSĐH đợt 2 năm 2020:

- Kết quả tuyển sinh trình độ ThS đợt 2 năm 2020

- Kết quả tuyển sinh trình độ TS đợt 2 năm 2020

 

Quyết định trúng tuyển TSSĐH đợt 2 năm 2020:

- Quyết định trúng tuyển trình độ ThS đợt 2 năm 2020

- Quyết định trúng tuyển trình độ TS đợt 2 năm 2020

Thông tin khác