Trang chủ Đào tạo Tin tức - Thông báo

Hoạt động đào tạo SĐH của Viện MT&TN trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 kéo dàiHoạt động đào tạo SĐH của Viện MT&TN trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 kéo dài


Trong năm học 2020-2021, hoạt động đào tạo SĐH của Viện vẫn diễn ra tốt với một số thay đổi nhằm thích ứng với tình hình chung - ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Viện vẫn triển khai hoạt động dạy học theo 2 hình thức: trực tuyến (trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19) và trực tiếp (trong giai đoạn ổn định). Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài trong thời gian gần đây, đặc biệt là từ cuối tháng 05/2021 đến nay, khi thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo các Chỉ thị 15, Chỉ thị 16, Chỉ thị 16+ của Thủ Tướng Chính Phủ, thì các hoạt động dạy học đã chuyển sang hình thức trực tuyến hoàn toàn. Viện đã xây dựng và ban hành các qui trình hướng dẫn nhằm tổ chức thực hiện tốt việc dạy học theo hình thức trực tuyến, cũng như tổ chức các Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ theo hình thực trực tuyến nhằm thích ứng với tình hình mới.

 

Lớp dạy học trực tuyến môn Kỹ thuật xử lý CTR&CTNH - K2020 (KTMT)

 

Lớp dạy học trực tuyến môn Kỹ thuật QT&PTMT nâng cao - K2020  (QLTN&MT)

 

Lớp dạy học trực tuyến môn Quản lý tổng hợp TN&MT vùng bờ - K2020 (QLTN&MT)

 

Lớp dạy học trực tuyến môn Kỹ thuật xử lý chất thải bằng nhiệt - K2020 (KTMT)

Hình 1. Một số hình ảnh tổ chức lớp học trình độ ThS theo hình thức trực tuyến

 

 

Hình 2. Một số Hội đồng bảo vệ LVThS tổ chức theo hình thức trực tuyến

Bên cạnh đó, các buổi sinh hoạt học thuật chuyên môn của NCS cũng được tổ chức theo hình thức trực tuyến và nhận được ủng hộ tham gia đông đảo của các nhà khoa học trong và ngoài Viện, mang lại kết quả tốt, đóng góp nhiều ý kiến quí báu, bổ ích cho NCS trong quá trình thực hiện luận án tiến sĩ.

 

 

Hình 3. Tổ chức SHHT chuyên đề 3 LATS của NCS Trần Thị Kim K2018

Tuy nhiên, một số khó khăn còn gặp phải trong giai đoạn hiện nay là do chưa có văn bản hướng dẫn (từ Bộ GD&ĐT và ĐHQG-HCM) để tổ chức công tác tuyển sinh trình độ ThS theo hình thức mới trong tình hình dịch bệnh kéo dài như hiện nay, dẫn đến kỳ thi tuyển sinh trình độ ThS đợt 1 năm 2021 đến nay vẫn chưa được diễn ra.

Ngoài ra, cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 mà tiến độ thực hiện đề tài LVThS của học viên bị ảnh hưởng, không đảm bảo tiến độ theo qui định.

Thông tin khác