Trang chủ Đào tạo Luận văn Thạc sĩ

Danh sách lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngày 06/02/2018Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ:


Phòng Đào tạo SĐH thông báo lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ vào thứ Ba (ngày 06/02/2018) cho các học viên K2014, K2015 theo danh sách như sau:

STT

Họ và tên

  Thời gian   dự kiến

Phòng

1

 Tiên Đức Huy

7h30 - 8h30

Phòng họp

2

 Trần Mạnh Giào

8h30 - 9h30

Phòng họp

3

 Nguyễn Bá Dương

9h30 - 10h30

Phòng họp

4

 Nguyễn Trung Nhân

10h30 - 11h30

Phòng họp

5

 Lê Hoàng Duyệt

11h30 - 12h30 Phòng họp
 6

 Hồ Thị Mỹ Lợi

13h00 - 14h00 Phòng họp
 7

 Lê Hồng Phương

14h00 - 15h00 Phòng họp

 

 

STT

Họ và tên

  Thời gian   dự kiến

Phòng

1

 Nguyễn Thị Bích

8h30 - 9h30

Phòng học 4

2

 Phạm Bạch Họa My

9h30 - 10h30

Phòng học 4

3

 Trần Thế Nam

10h30 - 11h30

Phòng học 4

4

 Trần Thị Thanh Loan

11h30 - 12h30 Phòng học 4
5

 Quách Kim Nguyệt

13h00 - 14h00 Phòng học 4
6

 Dương Thị Hoàng Nương

14h00 - 15h00 Phòng học 4
7

 Phạm Thị Thảo Nhi

15h00 - 16h00 Phòng học 4
8

 Châu Thanh Bình

16h00 - 17h00 Phòng học 4

 

Thông tin khác