Trang chủ Đào tạo Luận văn Thạc sĩ

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành QLTN&MT và KTMT khóa 2018&2019Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành QLTN&MT và KTMT khóa 2018&2019

 


Nhằm đánh giá kết quả nghiên cứu thực hiện luận văn tốt nghiệp của học viên, trong 3 ngày (thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy, ngày 07-09/10/2021), Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐHQG-HCM đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho 22 học viên cao học khóa 2018 & 2019 ngành Quản lý tài nguyên và môi trường (QLTN&MT) và ngành Kỹ thuật môi trường (KTMT). Tham gia hội đồng đánh giá đề tài luận văn có các nhà khoa học, giảng viên thỉnh giảng của Viện: GS.TS. Nguyễn Kim Lợi (Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM), PGS.TS. Phùng Chí Sỹ (Trung tâm Công nghệ môi trường ENTEC), PGS.TS. Trương Thanh Cảnh (Trường ĐH KHTN), PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh (Trường ĐH Văn Lang), PGS.TS. Phạm Hồng Nhật (Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM), PGS.TS. Bùi Xuân Thành (Trường ĐH Bách Khoa), PGS.TS. Nguyễn Phước Dân (Trường ĐH Bách Khoa), TS. Trần Thống Nhất, TS. Phan Thu Nga, TS. Nguyễn Văn Hồng, TS. Trần Lê Lựu và cùng với các giảng viên trong Viện: GS.TS. Lê Thanh Hải, PGS.TS. Châu Nguyễn Xuân Quang, PGS.TS. Hồ Quốc Bằng, PGS.TS. Lê Đức Trung, TS. Nguyễn Thanh Hùng, TS. Hồ Minh Dũng, TS. Nguyễn Hải Âu, TS. Thái Vũ Bình, TS. Đỗ Thị Thu Huyền, TS. Trịnh Bảo Sơn, TS. Trần Đức Dũng và TS. Lê  Hữu Quang.

Hình1. Các giảng viên trong và ngoài Viện tham dự Hội đồng bảo vệ LVTN ngày 07-09/2021

Các luận văn Thạc sĩ được bảo vệ trong đợt này bao gồm 22 luận văn theo chương trình định hướng ứng dụng (08 luận văn ngành KTMT và 14 luận văn ngành QLTN&MT). Các luận văn đã thực hiện nghiên cứu những vấn đề đang được xã hội quan tâm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ diễn ra trong không khí trang trọng, nghiêm túc, theo đúng quy định của ĐHQG-HCM và theo hình thức trực tuyến (trên ứng dụng ZOOM). Mặt dù, trong thời gian qua, do ảnh hưởng kéo dài của dịch Covid-19, nhưng các học viên đã có nhiều nổ lực, cố gắng để hoàn thành luận văn theo đúng tiến độ

Sau khi nghe các học viên trình bày kết quả nghiên cứu, Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, góp ý cả về hình thức và nội dung. Nhiều luận văn có tính thực tiễn cao, có thể phần nào áp dụng vào giải quyết các vấn đề còn tồn tại ở địa phương nơi học viên thực hiện nghiên cứu. Bên canh đó, Hội đồng cũng chỉ ra những hạn chế cần bổ sung, hoàn thiện trong luận văn. Kết quả đánh giá chung, các luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt khoa học và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành luận văn, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài. Nhiều học viên còn tham gia các đề tài NCKH cùng với GVHD, tham gia công bố khoa học,...

Hình 2. Các học viên báo cáo LVTN tại Hội đồng bảo vệ LVTN các ngày 07-09/10/2021

Luận văn tốt nghiệp được xem là công trình tổng kết những nỗ lực học tập và nghiên cứu, đồng thời là kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên. Mong rằng, các học viên có thể áp dụng các kiến thức đã học được để phục vụ cho tốt hơn cho công tác chuyên môn của chính mình, đồng thời đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ môi trường chung của đất nước.

Các luận văn hoàn chỉnh học viên có thể tham khảo tại thư viện của Viện.

Thông tin khác