Trang chủ Đào tạo Luận văn Thạc sĩ

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành QLTN&MT và KTMT khóa 2017 & 2018Bảo vệ luận văn Thạc sĩ :


Nhằm đánh giá kết quả nghiên cứu thực hiện luận văn tốt nghiệp của học viên, sáng thứ Tư, ngày 05/8/2020, Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐHQG-HCM đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho 08 học viên cao học khóa 2017 & 2018 ngành Quản lý tài nguyên và môi trường (QLTN&MT) và ngành Kỹ thuật môi trường (KTMT). Tham gia hội đồng đánh giá đề tài luận văn có các nhà khoa học trong và ngoài Viện.

Các luận văn Thạc sĩ được bảo vệ trong đợt này bao gồm 3 luận văn chương trình nghiên cứu và 05 luận văn theo chương trình định hướng ứng dụng. Các luận văn đã thực hiện nghiên cứu những vấn đề đang được xã hội quan tâm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ diễn ra trong không khí trang trọng, nghiêm túc, theo đúng trình tự và quy định của ĐHQG-HCM. Sau khi nghe các học viên trình bày kết quả nghiên cứu, Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, góp ý cả về hình thức và nội dung. Nhiều luận văn có tính thực tiễn cao, có thể phần nào áp dụng vào giải quyết các vấn đề còn tồn tại ở địa phương nơi học viên thực hiện nghiên cứu. Tuy nhiên, bên canh đó, Hội đồng cũng chỉ ra những hạn chế cần bổ sung, hoàn thiện trong luận văn. Kết quả đánh giá chung, các luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt khoa học và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành luận văn, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài.

 

 

Luận văn tốt nghiệp được xem là công trình tổng kết những nỗ lực học tập và nghiên cứu, đồng thời là kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên. Mong rằng, các học viên có thể áp dụng các kiến thức đã học được để phục vụ cho tốt hơn cho công tác chuyên môn của chính mình, đồng thời đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ môi trường chung của đất nước.

Các luận văn hoàn chỉnh học viên có thể tham khảo tại thư viện của Viện.

Một số hình ảnh về bảo vệ luận văn thạc sĩ ngày 05/8/2020.

 

 

 

 

Thông tin khác