Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM - NCS Trần Thị KimDưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Nguyễn Kỳ Phùng và GS.TS. Nguyễn Văn Phước, ngày 13/4/2022 NCS Trần Thị Kim đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kỹ thuật cấp ĐVCM tại Hội đồng chấm luận án Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.


Sáng thứ Tư, ngày 13 tháng 4 năm 2022, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã họp (theo hình thức trực tiếp) để chấm luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn cho NCS. Trần Thị Kim, ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, Mã ngành: 9.85.01.01 với đề tài:  "Xây dựng mô hình thủy động lực, vận chuyển bùn cát và hình thái đáy trong hệ tọa độ cong – áp dụng tính toán cho một số trường hợp ở đồng bằng sông Cửu Long".

 

GS.TS. Lê Thanh Hải, chủ tịch Hội đồng đã điều khiển phiên họp.

 

Hai người giới thiệu của luận án tiến sĩ là GS.TS. Lê Mạnh Hùng (Viện Khoa học Thủy Lợi miền Nam) và PGS.TS. Châu Nguyễn Xuân Quang (Viện MT&TN, ĐHQG-HCM). Hội đồng có sự tham gia của ba ủy viên là PGS.TS. Đào Nguyên Khôi, TS. Nguyễn Văn Hồng, TS. Nguyễn Đình Vượng cùng thư ký hội đồng là TS. Trần Đức Dũng.

 

Hính 1. GS.TS. Lê Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng (đánh giá LATS cấp ĐVCM) điều khiển phiên họp

 

Hình 2. NCS Trần Thị Kim báo cáo LATS trước Hội đồng đánh giá LATS cấp ĐVCM

 

Buổi bảo vệ đã diễn ra long trọng theo hình thức trực tiếp với sự tham gia của đại diện tập thể GVHD, cán bộ khoa học, NCS, HVCH trong và ngoài Viện.

 

 

 

 

 

Hình 3. Các thành viên Hội đồng nhận xét góp ý LATS trước Hội đồng cấp ĐVCM

 

Hình 4. Đại diện tập thể GVHD (GS.TS. Nguyễn Kỳ Phùng) phát biểu tại buổi họp

 

Hội đồng chấm luận án đã đánh giá luận án hội đủ các điều kiện cần thiết đối với luận án tiến sĩ và đồng ý cho NCS bảo vệ LATS cấp Viện sau khi chỉnh sửa và bổ sung theo góp ý của Hội đồng.

 

Hình 5. Các thành viên Hội đồng và NCS chụp hình sau khi kết thúc buổi bảo vệ

Thông tin khác