Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM - NCS Nguyễn Hiền ThânDưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Chế Đình Lý và PGS.TS. Phạm Văn Tất, ngày 26/8/2021 NCS Nguyễn Hiền Thân đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kỹ thuật cấp ĐVCM tại Hội đồng chấm luận án Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

 


Chiều thứ Năm, ngày 26 tháng 8 năm 2021, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã họp (theo hình thức trực tuyến) để chấm luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn cho NCS. Nguyễn Hiền Thân, chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, Mã số: 62.85.01.01 với đề tài:  Đánh giá và dự đoán chất lượng nước bằng mạng nơ-ron nhân tạo – Trường hợp nghiên cứu sông Đồng Nai"

GS.TS. Lê Thanh Hải, chủ tịch Hội đồng đã điều khiển phiên họp.

Hai người giới thiệu của luận án tiến sĩ là PGS.TS. Đào Nguyên Khôi và PGS.TS. Vũ Đức Lung. Hội đồng có sự tham gia của ba ủy viên là PGS.TS. Châu Nguyễn Xuân Quang, TS. Nguyễn Văn Hồng, PGS.TS. Lê Văn Khoa cùng thư ký hội đồng là TS.Nguyễn Thanh Hùng.

Hính 1. Trưởng PĐT SĐH đọc quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ LATS cấp ĐVCM

Hình 2. NCS Nguyễn Hiền Thân báo cáo LATS trước Hội đồng đánh giá LATS cấp ĐVCM

Buổi bảo vệ đã diễn ra long trọng theo hình thức trực tuyến (qua ứng dụng ZOOM) với sự tham gia của cán bộ khoa học, NCS, HVCH trong và ngoài Viện.

Hình 3. Các thành viên Hội đổng, GVHD, NCS, HVCH và đại biểu tham dự tại buổi họp

 

Hình 4. Các thành viên Hội đồng nhận xét góp ý LATS trước Hội đồng cấp ĐVCM

Hội đồng chấm luận án đã đánh giá luận án hội đủ các điều kiện cần thiết đối với luận án tiến sĩ và đồng ý cho NCS bảo vệ LATS cấp Viện sau khi chỉnh sửa và bổ sung theo góp ý của Hội đồng.

Hình 5. Các thành viên Hội đồng, GVHD và NCS chụp hình sau khi kết thúc buổi bảo vệ

Thông tin khác