Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ chuyên đề (LATS) của NCS Lê Thanh Sơn và NCS Lê Minh HảiBảo vệ chuyên đề (LATS):


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức các buổi bảo vệ chuyên đề LATS cho 2 NCS Lê Thanh Sơn và Lê Minh Hải:

 

1. Tên chuyên đề 1: "Tổng quan về các vấn đề nghiên cứu”, thuộc đề tài: “Nghiên cứu hệ thống màng kỵ khí hai giai đoạn kết hợp hệ thống bể phản ứng vi tảo - vi khuẩn xử lý chất thải đô thị hướng đến thu hồi Cacbon, Nitơ”.

Ngành                                      : Kỹ thuật môi trường

Mã ngành                                : 9.52.03.20

Nghiên cứu sinh thực hiện      : Lê Thanh Sơn

Thời gian                                 : 13h30, thứ Hai ngày 17 tháng 7 năm 2023

Địa điểm                                  :  Phòng họp, Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                   142 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP.HCM

 

2. Tên chuyên đề 2: "Phương pháp luận nghiên cứu BĐKH tác động đến các loại cây trồng chủ lực tại Gia Lai”, thuộc đề tài: “Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến cây trồng chủ lực: Trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Gia Lai”.

Ngành                                      : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành                                : 9.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện      : Lê Minh Hải

Thời gian                                 : 15h00, thứ Hai ngày 17 tháng 7 năm 2023

Địa điểm                                  :  Phòng họp, Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                   142 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP.HCM

 

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và quý Thầy/Cô có quan tâm tham dự.

Thông tin khác