Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ chuyên đề 2 (LATS) - NCS Ngô Ngọc Hoàng GiangBảo vệ chuyên đề 2 (LATS) - NCS Ngô Ngọc Hoàng Giang


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ chuyên đề 2: Đánh giá nguy cơ ngập lụt đô thị hiện tại và tương lai tại TP. Hồ Chí Minh” thuộc đề tài “Phát triển khung tiếp cận triển khai hệ thống thoát nước bền vững phục vụ giảm nhẹ rủi ro ngập lụt đô thị tại TP. Hồ Chí Minh .

Ngành                                      : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành                                : 9.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện   : Ngô Ngọc Hoàng Giang

Thời gian                                 : 14h00, thứ Ba ngày 27 tháng 12 năm 2022

Địa điểm                                  :  Phòng Hội thảo, Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                    142 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP.HCM

 

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và quý Thầy/Cô có quan tâm tham dự.

Thông tin khác