Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ chuyên đề 2 - NCS Võ Văn GiàuBảo vệ chuyên đề 2 - NCS Võ Văn Giàu


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ chuyên đề 2: “Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu” thuộc đề tài “Nghiên cứu đề xuất mô hình và giải pháp quản lý môi trường tối ưu cho chuỗi sản xuất khoai mì trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” .

Chuyên ngành                         : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã số                                       : 62.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện   : Võ Văn Giàu

Thời gian                                 : 14h00,  thứ Ba ngày 29 tháng 12 năm 2020

Địa điểm                                  : Phòng Hội thảo, Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                    142 Tô Hiến Thành,  P.14, Quận 10,  TP. Hồ Chí Minh

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và quý Thầy/Cô có quan tâm tham dự.

Thông tin khác