Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ chuyên đề 2 - NCS Nguyễn DuBảo vệ chuyên đề 2 - NCS Nguyễn Du


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ chuyên đề 2: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất tại lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn thuộc đề tài Nghiên cứu xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định không gian trong quy hoạch sử dụng đất lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn tỉnh Quảng Nam .

Chuyên ngành                         : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã số                                       : 62.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện   : Nguyễn Du

Thời gian                                 : 14h00,  thứ Sáu ngày 11 tháng 12 năm 2020

Địa điểm                                  : Phòng Hội thảo, Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                    142 Tô Hiến Thành,  P.14, Quận 10,  TP. Hồ Chí Minh

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và quý Thầy/Cô có quan tâm tham dự.

Thông tin khác