Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ chuyên đề 1 (LATS) của NCS Trần ThànhBảo vệ chuyên đề (LATS):


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ chuyên đề 1 - LATS cho NCS Trần Thành với tên chuyên đề 1: Chuyên đề tiểu luận tổng quan, thuộc đề tài LATS: Nghiên cứu xử lý nước thải nuôi tôm và thu hồi sinh khối tảo bằng hệ vi tảo - Vi khuẩn trong hồ tảo mật độ cao kết hợp màng lọc và giá thể MHRAP - ATS".

Ngành                                      : Kỹ thuật môi trường

Mã ngành                                : 9.52.03.20

Nghiên cứu sinh thực hiện      : Trần Thành

Thời gian                                 : 10h00, thứ Ba ngày 01 tháng 8 năm 2023

Địa điểm                                  :  Phòng họp, Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                   142 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP.HCM

 

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và quý Thầy/Cô có quan tâm tham dự.

Thông tin khác