Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ chuyên đề 1 (LATS) của NCS Hồ Thị Thiên KimBảo vệ chuyên đề (LATS):


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ chuyên đề 1 - LATS cho NCS Trần Thị Thiên Kim với tên chuyên đề 1: Chuyên đề tiểu luận tổng quan, thuộc đề tài LATS: "Xây dựng mô hình phát triển công – nông nghiệp nhằm đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân và bảo vệ nguồn nước khu vực kênh năng tỉnh Tiền Giang".

Ngành                                      : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành                                : 9.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện      : Trần Thị Thiên Kim

Thời gian                                 : 15h00, thứ Ba ngày 10 tháng 10 năm 2023

Địa điểm                                  :  Phòng họp, Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                   142 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP.HCM

 

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và quý Thầy/Cô có quan tâm tham dự.

Thông tin khác