Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ chuyên đề 1 (LATS) - NCS Ngô Ngọc Hoàng GiangBảo vệ chuyên đề 1 (LATS) - NCS Ngô Ngọc Hoàng Giang:


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ chuyên đề 1: Nghiên cứu tổng quan về áp dụng hệ thống thoát nước bền vững (SUDS) phục vụ giảm nhẹ rủi ro ngập lụt đô thị thuộc đề tài Phát triển khung tiếp cận triển khai hệ thống thoát nước bền vững phục vụ giảm nhẹ rủi ro ngập lụt đô thị tại TP. Hồ Chí Minh .

Ngành                                      : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành                                : 9.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện   : Ngô Ngọc Hoàng Giang

Thời gian                                 : 10h00, thứ Tư ngày 01 tháng 6 năm 2022

Địa điểm                                  :  Phòng học 1, Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                    142 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP.HCM

 

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và quý Thầy/Cô có quan tâm tham dự.

Thông tin khác