Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ chuyên đề 1 (LATS) - NCS Lê Minh HảiBảo vệ chuyên đề 1 (LATS) - NCS Lê Minh Hải:


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ chuyên đề 1: Tổng quan nghiên cứu thuộc đề tài Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến cây trồng chủ lực: Trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Gia Lai.

Ngành                                      : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành                                : 9.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện   : Lê Minh Hải

Thời gian                                 : 10h00, thứ Tư ngày 01 tháng 6 năm 2022

Địa điểm                                  :  Phòng học 4, Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                    142 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP.HCM

 

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và quý Thầy/Cô có quan tâm tham dự.

Thông tin khác