Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ chuyên đề 1 - NCS Võ Văn GiàuBảo vệ chuyên đề 1


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ chuyên đề 1: Tổng quan nghiên cứu” thuộc đề tài Nghiên cứu đề xuất mô hình và giải pháp quản lý môi trường tối ưu cho chuỗi sản xuất khoai mì trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” .

Chuyên ngành                        : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã số chuyên ngành             : 62.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện   : Võ Văn Giàu

Thời gian                                 : 14h00,  thứ Tư ngày 04 tháng 9 năm 2019

Địa điểm                                  : Phòng Hội thảo, Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                   142 Tô Hiến Thành,  P.14, Quận 10,  TP. Hồ Chí Minh

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và quý Thầy/Cô có quan tâm tham dự.

 

Thông tin khác