Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ chuyên đề 1 - NCS Trần Thị KimBảo vệ chuyên đề 1 - NCS Trần Thị Kim


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ chuyên đề 1: “Tổng quan về các vấn đề nghiên cứu” thuộc đề tài Nghiên cứu chế độ thủy động lực và diễn biến bùn cát đáy vùng cửa sông ven biển tỉnh Sóc Trăng bằng mô hình toán số trên hệ tọa độ cong .

Ngành                                      : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành                                : 9.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện   : Trần Thi Kim

Thời gian                                 : 14h00,  thứ Tư ngày 05 tháng 8 năm 2020

Địa điểm                                  : Phòng Hội thảo, Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                    142 Tô Hiến Thành,  P.14, Quận 10,  TP. Hồ Chí Minh

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và quý Thầy/Cô có quan tâm tham dự.

Thông tin khác