Trang chủ Quan hệ đối ngoại Hội nghị - hội thảo

HỘI THẢO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍlipitor

lipitor loekkenglas.dk
HỘI THẢO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ (Advance Technology Application in Air Quality Management) ngày 14 tháng 04 năm 2016


Viện Môi trường và Tài nguyên và Environmental Source Samplers, INC. phối hợp tổ chức buổi hội thảo "HỘI THẢO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ (Advance Technology Application in Air Quality Management)" vào ngày 14 tháng 04 năm 2016 tại Khách sạn Victory (Phòng Hội Nghị C) - 141 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Trân trọng kính mời Thầy/Cô, Anh/Chị, Học viên/Sinh viên và Quý vị đại biểu quan tâm tham dự.

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm

  1. Thư mời
  2. Phiếu đăng ký