Trang chủ Quan trắc môi trường Giới thiệu quan trắc MT

Giới thiệu về Hoạt động Quan trắc môi trườngViện Môi Trường và Tài Nguyên (IER) là một trong 3 trạm đất liền trong hệ thống quan trắc môi trường quốc gia, chịu trách nhiệm thường xuyên quan trắc và theo dõi diễn biến môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (Trạm Vùng III). Nhiệm vụ quan trắc này được Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường giao theo Quyết định số 1211-QĐ/MTg ngày 22/10/1994 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.


1. Giới thiệu chung
 
Với lợi thế là hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm cấp ĐHQG-HCM gồm 4 phòng thí nghiệm chuyên ngành: PTN chất lượng môi trường, PTN công nghệ môi trường, PTN độc học môi trường, PTN Công nghệ sinh học môi trường, thời gian qua Viện Môi trường và Tài nguyên đã triển khai nhiều chương trình quan trắc môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước và kiểm soát chất lượng môi trường của các cơ quan chức năng. Các chương trình quan trắc môi trường tiêu biểu do Viện thực hiện: 
    Chương trình quan trắc môi trường quốc gia: Viện Môi Trường và Tài Nguyên chịu trách nhiệm Trạm đất liền vùng III, thường xuyên quan trắc và theo dõi diễn biến môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Nhiệm vụ quan trắc này được Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường giao theo Quyết định số 1211-QĐ/MTg ngày 22/10/1994 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.
 
Viện Môi Trường và Tài Nguyên còn tham gia thực hiện quan trắc và phân tích:
- Quan trắc chất lượng nước hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai, 
- Chương trình giám sát ô nhiễm do giao thông tại TPHCM.
- Chương trình quan trắc môi trường phục vụ công tác quản lý môi trường, thanh tra, kiểm tra và giám sát chất lượng môi trường của Sở Tài Nguyên Môi Trường các tỉnh thành, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường C49, BC49...
Viện còn là đơn vị uy tín trong khu vực phía nam cung cấp Dịch vụ quan trắc môi trường công nghiệp, gồm các chỉ tiêu đánh giá nguồn thải như chất lượng nước thải, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại… và đánh giá chất lượng lượng môi trường xung quanh như chất lượng đất, nước mặt, nước ngầm, không khí, tiếng ồn, vi khí hậu, theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, phục vụ nhu cầu của các cơ sở sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Các thông số quan trắc 
+ Môi trường nước mặt: pH, nhiệt độ, TDS, EC, SS, DO, BOD5, COD, N-NH3+, N-NO2-, N-NO3, độ đục, Fe, Cl-, SO42-, PO43-, dầu mỡ khoáng, Coliform… 
+ Môi trường không khí: Bụi, CO, NOx, SO2, VOCs, Chì, Tiếng ồn… 
+Chất thải rắn: Thành phần % các dạng vật chất có trong chất thải rắn, tỷ trọng, độ ẩm, tổng lượng chất thải rắn phát sinh, tổng lượng chất thải rắn được thu gom, số lượng phương tiện thu gom, phương pháp xử lý chất thải rắn, vị trí và diện tích các bãi rác. 
+ Kim loại nặng: Cu, Pb, Zn, Cr, Ni, Cd, Hg…
+ Thuốc bảo vệ thực vật: α-BHC,β-BHC,γ-BHC,δ-BHC, p-p’DDE; p-p’DDD, p-p’DDT… 
+ PCB, PAH (trong cả môi trường nước và không khí) 
+ Dioxin 
+ Độc tính
Các hoạt động quan trắc và phân tích môi trường của Viện được đảm bảo nhờ: 
- Cơ sở vật chất phòng thí nghiệm hiện đại, được đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, bao gồm các thiết bị phân tích cơ bản và chuyên sâu như máy AAS, HPLC, GC/MS, ICP, UV vis… và các thiết bị công nghệ hiện đại như mô hình sinh học kị khí, hiếu khí, tuyển nổi vi bọt, lò đốt, thiết bị oxy hóa bậc cao, thiết bị lọc màng, thẩm thấu ngược, xử lý bùn… Các phòng thí nghiệm của Viện đã đạt chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm ISO/IEC 17025 và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường VIMCERT (theo Thông tư số 19/2015/TT-BTNMT).  
- Đội ngũ chuyên môn được đào tạo bài bản, được kiểm tra tay nghề thường xuyên, có khả năng phân tích hầu hết các chỉ tiêu hóa lý, vi sinh và vi lượng trong môi trường không khí, đất, nước, chất thải rắn và bùn lắng, kể cả các chỉ tiêu chuyên sâu như: kim loại nặng, thuốc trừ sâu, PAH, PCB, VOC, hydrocarbon, POPs.
 
 2. Cơ sở vật chất
Hệ thống các phòng chức năng và hệ thống phòng thí nghiệm với các trang thiết bị và máy móc hiện đại, đồng bộ cho phép phân tích định lượng các chỉ tiêu hóa lý môi trường nước, không khí và tiếng ồn. Các máy GC, AAS, HPLC, GC/MS cho phép phân tích vi lượng các chỉ tiêu kim loại nặng, thuốc trừ sâu, PAH, PCB trong môi trường nước, bùn lắng và không khí. Hệ thống PTN gồm có:
- PTN Chất lượng Môi trường 
- PTN Công nghệ Môi trường
- PTN Độc học Môi trường
- PTN Công nghệ sinh học Môi trường
 
Các phòng thí nghiêm của Viện đã đạt chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm ISO/IEC 17025 từ năm 2004 và Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường VIMCERT (theo Thông tư số 19/2015/TT-BTNMT) từ năm 2015. 
 
** Phòng Thí nghiệm Chất lượng môi trường

PTN Chất lượng môi trường  đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ với mã số VIMCERTS 138 tại Quyết định số 2857/QĐ-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 11/11/2019.

Ngoài ra, PTN Chất lượng môi trường đã được cấp Giấy chứng nhận VILAS 159 theo  Quyết định số 24.2014/QĐ-VPCNCL do Văn phòng Công nhận chất lượng ngày 15/01/2014 về việc công nhận phòng thí nghiệm trong lĩnh vực Hóa, Sinh.

 

** Phòng thí nghiệm Công nghệ môi trường

PTN Công nghệ môi trường cũng được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với mã số VIMCERTS 077 theo Quyết định số 144/QĐ-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 08/02/2017.

Ngoài ra, PTN Công nghệ môi trường đã được công nhận chứng chỉ VILAS 640 trong lĩnh vực Hóa theo quyết định số 92.2013/QĐ-VPCNCL ban hành ngày 05/03/2013.

   
IER miad layout 2