Quan hệ đối ngoại

Hội thảo “Hiện trạng ô nhiễm không khí và chính sách quản lý chất lượng không khí tại TP.HCM”

Ngày 27.11.2019, tại khách sạn Viễn Đông, Viện Môi trường và Tài Nguyên (IER) thuộc trường Đại Học Quốc Gia TP.HCM đã phối hợp với tổ chức CHANGE  tổ chức hội thảo “Hiện trạng ô nhiễm không khí và chính sách quản lý chất lượng không khí tại TP.HCM”.