Trang chủ Nghiên cứu khoa học Lý lịch khoa học

Lý lịch khoa họcwhere can i buy naltrexone online

buy naltrexone
Lý lịch khoa học của một số cán bộ giảng dạy - nghiên cứu chủ chốt của Viện


Viện hiện có tổng cộng 170 cán bộ - công nhân viên, trong đó hơn 50% có trình độ thạc sỹ trở lên, với 20 người có trình độ tiến sỹ, 8 giáo sư và phó giáo sư. Các các bộ giảng dạy, nghiên cứu của viện đa số được đào tạo chuyên sâu trong các lĩnh vực như Khoa học môi trường, kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường, hóa học môi trường, kinh tế môi trường, tin học môi trường, viễn thám và GIS, sinh thái và độc học,.....

Họ và tên

Học hàm, năm phong

Học vị, nước, năm tốt nghiệp

Chuyên ngành

Chức vụ, Đơn vị

LLKH

Lê Thanh Hải

GS, 2017

TS, Áo, 2000

Kỹ thuật Môi trường, Hóa Môi trường

Viện trưởng

LLKH

Nguyễn Thị Thanh Phượng

PGS, 2016

TS, Việt Nam, 2011

Công nghệ môi trường nước và nước thải

Phó Viện trưởng, Trưởng phòng TN CNMT

LLKH

Nguyễn Văn Phước

GS, 2013

TS, Liên Xô, 1992

Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học

 

LLKH

Chế Đình Lý

PGS, 2014

TS, Slovakia, 1992

Quản lý tài nguyên nông lâm nghiệp

 

LLKH

Trần Văn Thanh

 

TS Việt Nam, 2017

Quản lý Môi trường

Trưởng phòng Quản lý Môi trường

LLKH

Nguyễn Thanh Hùng

-

TS, Việt Nam, 2013

Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường

Trưởng phòng Quản lý tài nguyên

LLKH

Hồ Quốc Bằng

PGS, 2016

TS, Thụy Sĩ, 2010

Khoa học môi trường

Trưởng phòng ONKK và BĐKH

LLKH

Nguyễn Hoàng Anh

-

TS, CHLB Đức, 2011

Mô hình hóa sinh thái môi trường

Trưởng phòng Tin học Môi trường

LLKH

Lê Đức Trung

PGS, 2014

TS, Nhật Bản, 2004

Kỹ thuật Môi trường

Trưởng phòng Công nghệ MT

LLKH

Nguyễn Hải Âu

-

TS, Việt Nam,2017

Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường

Trưởng phòng Viễn thám và Hệ thông tin địa lý

LLKH

Đào Phú Quốc

 -

ThS, Việt Nam, 2008

Công nghệ sinh học

Phó giám đốc Trung tâm NC Tài nguyên quý và dược liệu

LLKH

Nguyễn Như Hiển

 -

TS, Việt Nam, 2017

Công nghệ môi trường

Giám đốc Trung tâm công nghệ môi trường (CEFINEA)

LLKH

Nguyễn Thị Phương Thảo

-

ThS. NCS, Việt Nam

Quản lý môi trường

Phó phòng Quản lý Môi trường

LLKH

Bùi Thị Như Phượng

-

ThS, Việt Nam, 2005

Kỹ thuật môi trường

Trưởng phòng TN CLMT

LLKH

Đỗ Hồng Lan Chi

PGS, 2006

TS, Thụy Sĩ, 2002

Độc học môi trường

Trưởng phòng Độc học môi trường (kiêm nhiệm)

LLKH

Đinh Hoàng Đăng Khoa

-

TS, Đức, 2011

Vi Sinh

Phó phòng Độc học Môi trường

LLKH

Phạm Thị Thu Hằng

-

TS, Pháp, 2010

Hoá phân tích

Trưởng phòng TN CNSHMT

LLKH

Trịnh Bảo Sơn

 -

TS, Anh

Công nghệ môi trường

Phó phòng PTN Công nghệ môi trường

LLKH

Phạm Quốc Khánh

-

ThS, Việt Nam, 2011

Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường

Trưởng phòng Tổng hợp - Kế hoạch

LLKH

Đỗ Thị Thu Huyền

-

TS, Áo, 2012

Kỹ thuật quá trình, Quản lý Môi trường

Trưởng phòng  QLKH và QHĐN

LLKH

Hồ Minh Dũng

-

TS, Việt Nam, 2011

Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường

Trưởng phòng Đào tạo

LLKH

IER miad layout 2