Trang chủ Giới thiệu chung Tổ chức Viện

Tổ chức Viện Môi TrườngViện Môi trường và Tài nguyên hiện có 3 phòng chức năng, 6 phòng chuyên môn, 4 phòng thí nghiệm, hệ thống trung tâm trực thuộc gồm: Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và dược liệu quý và Trung tâm Công nghệ Môi trường; Trạm quan trắc môi trường Quốc gia. Viện hoạt động độc lập theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ.


 Sơ đồ tổ chức của Viện:

 

 

Ban lãnh đạo Viện
- Viện trưởng GS.TS. Lê Thanh Hải

- Phó Viện Trưởng: PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng

- Phó Viện Trưởng: PGS.TS. Châu Nguyễn Xuân Quang

Các đơn vị phòng ban:

 • Các phòng chức năng
  • Phòng Kế hoạch – Tổng hợp
  • Phòng Đào tạo
  • Phòng Quản lý Khoa học – Quan hệ Đối ngoại
 • Các phòng chuyên môn:
  • Phòng Công nghệ Môi trường
  • Phòng Quản lý Môi trường
  • Phòng Quản lý Tài nguyên
  • Phòng Tin học Môi trường
  • Phòng Ô nhiễm không khí - Biến đổi khí hậu
  • Phòng Viễn thám và Hệ thống Thông tin Địa lý
 • Các phòng thí nghiệm
  • Phòng Thí nghiệm Chất lượng Môi trường
  • Phòng Thí nghiệm Công nghệ Môi trường
  • Phòng Thí nghiệm Độc học Môi trường
  • Phòng Thí nghiệm Công nghệ Sinh học Môi trường
 • Hệ thống trung tâm
  • Trung tâm Công nghệ Môi trường
  • Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên quý và Dược liệu
  • Trạm Quan trắc Môi trường Quốc gia
 • Các Đoàn thể
 • Các Hội đồng của Viện
IER miad layout 2