Trang chủ Giới thiệu chung Tổ chức Viện

Cơ cấu tổ chức Viện Môi trường và Tài nguyênViện Môi trường và Tài nguyên hiện có 3 Phòng chức năng, 7 Phòng chuyên môn, 4 phòng thí nghiệm, các Trung tâm trực thuộc và độc lập và Trạm Quan trắc môi trường Quốc gia. Năm 2019, Viện đã thành lập thêm một số đơn vị mới và sáp nhập Trung tâm Quản lý nước và Biến đổi khí hậu - WACC vào Viện.  


Cơ cấu tổ chức của Viện hiện nay như sau:

 

 

Viện Môi trường và Tài nguyên hiện có:

 • Các Hội đồng tư vấn bao gồm: Hội đồng Khoa học và Đào tạo, và các Hội đồng khác;
 • 03 Phòng chức năng thực hiện công tác quản lý điều hành: Phòng Tổng hợp - Kế hoạch, Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ đối ngoại, Phòng Đào tạo sau đại học;
 • 07 Phòng chuyên môn nghiên cứu khoa học và quản ngành đào tạo: Phòng Công nghệ Môi trường; Phòng Quản lý tài nguyên, Phòng Quản lý môi trường, Phòng Tin học Môi trường, Phòng Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý, Phòng Độc học Môi trường, Phòng Thủy văn và Tài nguyên nước;
 • Hệ thống Phòng thí nghiệm: PTN Chất lượng Môi trường; PTN Công nghệ môi trường, PTN Công nghệ sinh học Môi trường;
 • Khối Trung tâm độc lập: Trung tâm công nghệ Môi trường (CEFINEA) thực hiện chức năng chuyển giao công nghệ môi trường, Trung tâm Quản lý Tài nguyên nước và Biến đổi khí hậu (WACC) thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tài nguyên nước. Các trung tâm này hoạt động với tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, độc lập về mặt tài chính.
 • Khôi Trung tâm trực thuộc: Trung tâm Nghiên cứu Ô nhiễm không khí và Biến đổi khí hậu; Trung tâm Kỹ thuật Sinh thái, Trung tâm Đa dạng sinh học và Phát triển bền vững;
 • Các đơn vị khác, bao gồm: Trạm Quan trắc Môi trường Quốc gia (Trạm đất liền vùng 3); Văn phòng Tạp chí thành viên Khoa học Trái đất và Môi trường - Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG TPHCM và Bộ phận đảm bảo chất lượng. 

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

GS.TS. NGƯT. LÊ THANH HẢI

Viện trưởng

 

 PGS.TS. CHÂU NGUYỄN XUÂN QUANG

Phó Viện trưởng

 

   KHỐI PHÒNG CHUYÊN MÔN

ĐƠN VỊ LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Quản lý

Môi trường   

Phó Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Email: phuongthaoier@gmail.com

SĐT: 028. 2253 8586 - Ext: 233

Phòng Quản lý

Tài nguyên

Trưởng phòng

  TS. Nguyễn Thanh Hùng 

Email: thanhhung1468@gmail.com

SĐT: 028 2253 8586 - Ext: 235

Phòng Công nghệ

môi trường

Trưởng phòng

PGS.TS. Lê Đức Trung

Email: ldtrung2000@yahoo.com

SĐT: 028 2253 8586 - Ext: 133

Phòng Thuỷ văn và

Tài nguyên nước

 PGS.TS. Châu Nguyễn Xuân Quang

Trưởng phòng

Email: cnxquang@gmail.com 

SĐT: 028 2253 8586 

Phòng Viễn thám và

Hệ thống Thông tin Địa Lý 

TS. Nguyễn Hải Âu

Trưởng phòng

Email: haiauvtn@gmail.com

SĐT: 028 2253 8586 -EXT-234

Phòng Quản lý

Tổng hợp Đới bờ

TS. Lê Tân Cương

Phó trưởng phòng

Email: tancuong@hcmier.edu.vn

 

KHỐI PHÒNG HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Tổng hợp – Kế hoạch

 

          

Trưởng phòng

ThS. Phạm Quốc Khánh

Email: quockhanhier@gmail.com

SĐT: 028. 2253 8586 - Exp: 154 hoặc 150

Phòng Quản lý Khoa học và Quan hệ đối ngoại

Trưởng phòng

 PGS. TS. Đỗ Thị Thu Huyền

Email: qlkh.qhdn@hcmier.edu.vn

SĐT: 028. 2253 8586 - Ext: 143

Phòng Đào tạo sau đại học - Thư viện

   

 Trưởng phòng

 TS. Hồ Minh Dũng

Email: h_minhdung@yahoo.com

SĐT: 028 62854356

 

KHỐI PHÒNG THÍ NGHIỆM

ĐƠN VỊ

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

PTN Chất lượng Môi trường

           

Phó Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Thành Trung

Email: thanhtrung@hcmier.edu.vn

 

PTN Công nghệ Môi trường 

              

                     

Trưởng phòng

TS. Nguyễn Như Hiển

Email: hien.cefinea@gmail.com

SĐT: 028. 2253 8586 - Ext: 237

PTN Độc học môi trường

TS. Trịnh Bảo Sơn

Email: trinhbao_son@yahoo.com

SĐT: 028. 2253 8586

 

KHỐI TRUNG TÂM ĐỘC LẬP

ĐƠN VỊ

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trung tâm Công nghệ Môi trường - CEFINEA

 

Giám đốc trung tâm:

 TS. Nguyễn Như Hiển

Email: hien.cefinea@gmail.com

 

Trung tâm Quản lý nước và Biến đổi khí hậu - WACC

Phó Giám đốc trung tâm:

TS. Thái Vũ Bình 

Email: thaivubinh.ecoeco@gmail.com

 

 

KHỐI TRUNG TÂM THUỘC VIỆN

ĐƠN VỊ

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trung tâm Nghiên cứu Ô nhiễm Không khí và Biến đổi khí hậu

 

 

 

Giám đốc trung tâm

PGS.TS. Hồ Quốc Bằng

Email:

bangquoc@yahoo.com

SĐT: 028. 2253 8586 - Ext:121

Trung tâm Đa dạng sinh học và phát triển bền vững

Phó Giám đốc trung tâm

TS. Đào Phú Quốc

 Email:

quocmina@gmail.com  

SĐT: 028. 2253 8586 - Ext: 189

Trung tâm Kỹ thuật Sinh thái

Giám đốc Trung tâm

TS. Thái Vũ Bình   

Email:

 thaivubinh.ecoeco@gmail.com 

 

KHỐI CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

Đơn vị

Lãnh đạo

Thông tin liên hệ

Trạm Quan trắc Môi trường Quốc gia

Trạm trưởng Trạm quan trắc: 

GS.TS. Lê Thanh Hải   

Email:  haile3367@yahoo.com

SĐT: 028. 2253 8586 - Ext: 258

Tạp chí Thành viên Khoa học Trái đất và Môi trường 

Trưởng Ban Biên tập:

GS. TS. Lê Thanh Hải

Thư ký Ban Ban biên tập:

TS. Đỗ Thị Thu Huyền

Email: chuyensankhtdmt@hcmier.edu.vn

SĐT: 028. 2253 8586 - Ext: 143

Bộ phận Đảm bảo Chất lượng

Phụ trách:

CN. Phan Đình Anh Trường

Email: phandinhanhtruong@gmail.com

SĐT: 028. 2253 8586 - Ext: 159

 

ĐẢNG ỦY

 • GS. TS. Lê Thanh Hải – Bí thư Đảng ủy
 • TS. Nguyễn Thanh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy
 • PGS.TS. Châu Nguyễn Xuân Quang - Đảng ủy viên
 • TS. Nguyễn Hải Âu – Đảng ủy viên
 • ThS. Nguyễn Phương Nhã - Đảng ủy viên

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

                                                                     

I.    Ban Chấp hành CĐCS Viện MT&TN: gồm 09 đồng chí

 • 1. Đ/c Huỳnh Ngọc Loan Chủ tịch Công đoàn
 • 2. Đ/c Phạm Quốc Khánh Phó Chủ tịch
 • 3. Đ/c Ngô Thị Phương Nam Ủy viên Ban Chấp hành
 • 4. Đ/c Đặng Thị Hương Ủy viên Ban Chấp hành
 • 5. Đ/c Nguyễn Việt Thắng Ủy viên Ban Chấp hành
 • 6. Đ/c Lâm Nguyễn Anh Tấn Ủy viên Ban Chấp hành
 • 7. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Phúc Ủy viên Ban Thường vụ
 • 8. Đ/c Phạm Thị Tuyết Nhi Ủy viên Ban Chấp hành
 • 9. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Ủy viên Ban Chấp hành

II. Ủy ban Kiểm tra CĐCS Viện Môi trường và Tài nguyên: gồm 3 đồng chí:

 • 1. Đ/c Ngô Thị Phương Nam Chủ nhiệm
 • 2. Đ/c Ngô Ngọc Hoàng Giang Ủy viên
 • 3. Đ/c Lưu Khánh Linh Ủy viên

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN

 

 • CN. Nguyễn Việt Thắng – Bí thư chi đoàn
 • CN. Lâm Nguyễn Anh Tấn - Phó Bí thư Chi Đoàn
 • ThS. Nguyễn Thị Hiệu - Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn
 • ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn
IER miad layout 2