Trang chủ Đào tạo Luận văn Thạc sĩ

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngày 10/01/2024Lịch bảo vệ  luận văn thạc sĩ ngày 10/01/2024


Phòng Đào tạo SĐH thông báo lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ vào thứ Tư  (ngày 10/01/2024) cho các học viên K2021 (ngành KTMT và QLTN&MT) theo danh sách như sau:

Địa điểm: Viện Môi trường và Tài nguyên (142 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP.HCM)

STT

Họ và tên HV

Thời gian dự kiến

Phòng

1

 Võ Hòa

7h30 - 8h30

Phòng họp

2

 Nguyễn Anh Tuấn

8h30 - 9h30

Phòng họp

3

 Nguyễn Anh Vũ

9h30 - 10h30

Phòng họp

4

 Lê Thị Ngọc Châu

10h30 - 11h30 Phòng họp
5  Bùi Thị Kim Hằng 11h30 - 12h30 Phòng họp

 

STT

Họ và tên HV

Thời gian dự kiến

Phòng

1

 Mai Chí Tuân

8h00 - 9h00

Phòng học 4

2

 Đặng Trần Nhật Minh

9h00 - 10h00

Phòng học 4

3

 Phan Thị Hoài Trinh

10h00 - 11h00

Phòng học 4

4

 Trịnh Phương Tín

 11h00 - 12h00  Phòng học 4

Thông tin khác