Đào tạo

Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020, Lễ phát bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ và mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Lễ khai giảng năm học 2019-2020, Lễ phát bằng  tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ và kỉ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11