Đào tạo

Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019

Lễ khai giảng và phát bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ , phát bằng tốt nghiệp và kỉ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam