Trang chủ Đào tạo Tin tức - Thông báo

V/v công nhận CCTA do trường ĐH KHXH&NV và ĐH KHTN cấp trong đào tạo trình độ ThS tại ĐHQG-HCMQuyết định:


QĐ v/v công nhận CCTA do trường ĐH KHXH&NV và ĐH KHTN cấp sử dụng trong đào tạo trình độ ThS tại ĐHQG-HCM

Thông tin khác