Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ chuyên đề 2 (LATS) của NCS Lê Thanh SơnBảo vệ chuyên đề 2 (LATS) của NCS Lê Thanh Sơn


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ chuyên đề 2 - LATS cho NCS Lê Thanh Sơn với tên chuyên đề 2: Cơ sở xây dựng mô hình và phương pháp nghiên cứu,”, thuộc đề tài “Nghiên cứu hệ thống màng kỵ khí hai giai đoạn kết hợp hệ thống bể phản ứng vi tảo - vi khuẩn xử lý chất thải đô thị hướng đến thu hồi Cacbon, Nitơ ".

 

Ngành                                      : Kỹ thuật môi trường

Mã ngành                                : 9.52.03.20

Nghiên cứu sinh thực hiện   : Lê Thanh Sơn

Thời gian                                 : 15h00, thứ Ba ngày 26 tháng 12 năm 2023

Địa điểm                                  :  Phòng họp, Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                    142 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP.HCM

 

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và quý Thầy/Cô có quan tâm tham dự.

Thông tin khác